Kickstart’s Edgaram un Kasparam


Šodien devāmies Liepājas ielās un piedzīvojām gan iespēju sludināt Dieva vārdu, gan uzliekot rokas piedzīvot kā cilvēki tiek dziedināti Jēzus vārdā. Šodien arī Kasparam bija iespēja uzlikt rokas un aizlūgt par cilvēkiem. Kad jaunie cilvēki nevēlējās ar mums runāt, sākām iet pie tiem vecajiem, kas kliboja, staigāja ar kruķiem vai bija kāda cita veselības problēma. Un Dievs arī viņu dzīvēs parādīja, ka Kristus vārdam arī šodien ir spēks – tāds pats spēks kāds tas bija laikā, kad ar Kristu gāja Pēteris un Jānis.

Ticam, ka Dievs dos jaunus izaicinājumus un jaunus piedzīvojumus ar Viņu.

Turpinājums sekos..