Par mums


Kas ir Pēdējā Reformācija?

Pēdējā Reformācija ir jauna kustība, kas aizsākās 2011. gadā, kas šobrīd izplatās visā pasaulē. Šī kustība ir par atgriešanos pie tā, ko mēs lasām Apustuļu darbu grāmatā. Mēs ticam, ka tas, ko mēs lasām Apustuļu darbu grāmatā ir paredzēts arī šodienai, un mums nepieciešams atgriezties pie vienkāršas māceklības dzīves, kādu praktizēja pirmie kristieši. Mēs ticam, ka Pēdējā Reformācija ir reformācija par patieso Evaņģēliju, un vienkāršo mācekļu ikdienas dzīvi, taču tā ir arī par draudzes reformāciju. Tieši tāpēc kustību sauc Pēdējā Reformācija. “Pirmā” reformācija bija  Mārtiņa Lutera reformācija 16. gadsimtā. Katoļu baznīcas reformācija, kas lika dzimt protestantu baznīcai.

Ja mēs šodien paskatāmies uz protestantu baznīcu, tā izskatās gluži tāpat kā katoļu baznīca un tik ļoti maz tajā ir no tā, ko mēs lasām Bībelē un īpaši Apustuļu darbu grāmatā. Tāpēc mums ir nepieciešama jauna reformācija, kas iet daudz dziļāk, nekā tas, ar ko atnāca Mārtiņš Luters un citi reformatori. Runa ir par reformāciju, kas izgaismo doktrīnas, Svēto Garu un visas baznīcas sistēmu, kāpēc mēs veidojam draudzi tā, kā mēs to darām.

Kā tas sākās?

Torben Søndergaard, šīs kustības dibinātājs, un viņa ģimene, ir nodarbojušies ar draudžu dibināšanu divpadsmit gadus trīs dažādās pilsētās. Dievs viņus ir vedis caur tuksneša periodu, kura laikā viņi zaudēja visu. “Tuksnesī” viņi sāka uzdot jautājumus par draudzi un to, kāpēc mēs šodien darām lietas, kas tik ļoti atšķiras no tā, ko mēs lasām Apustuļu darbu grāmatā. Tur tuksnesī viņi redzēja draudzi no ārpuses. Viņi redzēja, ka tas, ko viņi bija darījuši iepriekš un tas, ko vairums draudžu dara arī tagad, daudzās jomās nebija bibliski, un ka tas, kā mēs veidojam draudzi šodien nav efektīgi, lai veidotu citus par mācekļiem. Šajā tuksneša periodā Dievs Torbenam atklāja ļoti daudz. Tajā laikā Torbens uzrakstīja grāmatu “Pēdējā Reformācija”.

  • No grāmatas:
    16. gadsimtā mēs saņēmām pirmo Mārtiņa Lutera reformāciju, un pēdējo 500 gadu laikā šur un tur ir bijušas atmodas, kur patiesība, kas bija pazaudēta, ir vēlreiz atgriezusies. Kā piemērs, ir baptistu baznīca, kas atgriezās pie bibliskās kristības ar pilnīgu pagremdēšanu, nevis kristījot zīdaiņus. Vēl viens piemērs ir Vasarsvētku baznīca, kur viņi atjaunoja ticību par Svētā Gara dāvanām arī šodienā. Katra patiesība, kas tagad ir dažādās kastēs, dažādās vietās, atkal tiks saliktas kopā. Apvienojot visas šīs patiesības ar izmaiņām par to, kā mēs veidojam draudzi, atgriezīs mūs dzīvē, kādu mēs redzam Apustuļu darbu grāmatā.

    Pēc šī tuksneša perioda Torbens izveidoja Pionieru skolu, 24 online bezmaksas video nodarbības, kas burtiski eksplodēja, un daudzi tās mīl, jo tās apliecina to, ko cilvēki jau sen zināja savās sirdīs. Viss sākās ar grāmatu “Pēdējā Reformācija” un Pionieru skolu un no tā izveidojās kustība, ko mēs redzam šodien. Tūkstošiem cilvēku visā pasaulē seko šai kustībai un tā pieaug ik dienas.

Kas ir Pēdējās Reformācijas vīzija?

Visupirms mēs vēlamies atgriezties pie Evaņģēlija. Evaņģēlijs ir pamats, un ja ir kāda lieta, kurā nepieļaut kompromisu, tad tas ir Evaņģēlijs. Evaņģēlijs nav Jēzus ieaicināšanu savā sirdī, grēcinieka lūgšana, vai tikai ticība tam, ka Dievs eksistē. Nē, Jēzus teica, ka mums ir jāseko Viņam un lai sekotu Viņam, mums vajag, kā Viņš saka, piedzimt no jauna. Piedzimt no ūdens un no Gara. Runa ir par mūsu grēku atzīšanu un grēku nožēlu, ticību uz Dievu Tēvu, ticot Jēzum, un liekoties kristīties uz Viņu, un Svētā Gara saņemšanu. Tieši to nozīmē piedzimšana no jauna. Mums tas ir jāsludina, jāstāsta, to nepieciešams nogādāt katrā draudzē, katrā konfesijā, katrā namā, aizsniegt katru kristieti! Mēs to vēlamies, jo šodien ir daudz baznīcēnu, kas patiesībā nemaz nav piedzimuši no jauna, un tiem ir nepieciešams dzirdēt patieso Evaņģēliju.

Nākamā lieta, ko mēs vēlamies darīt, ir visu kristiešu aktivizēšana tajā dzīvē, par kādu mēs lasām Bībelē. Kickstarts nozīmē apmācīt cilvēkus, iemācīt tiem darīt lietas, ne tikai dzirdēt, bet darīt. Kādas lietas? Dziedināt slimos, izdzīt ļaunos garus, sludināt Evaņģēliju, kristīt cilvēkus ūdenī, kristīt cilvēkus ar Svēto Garu… Runa ir par mācekļu veidošanu!

Trešā lieta ir tā, ka mēs vēlamies redzēt baznīcas reformāciju. Lai baznīca atgrieztos pie vienkāršā mācekļu dzīves modeļa, par ko lasām Apustuļu darbu grāmatā, kur Jēzus ir galva, un kur mēs visi esam brāļi. Mēs visi tiekam Svētā Gara vadīti. Draudze nav celtne, tā nav tikšanās, tā nav programma. Nē, tā ir mācekļu kustība, ģimene, dzīve.