E-Studijas


 

TLR Latvia aicina ikvienu cilvēku lasīt bībeli, uzticēties Kristum un 100% paļauties, ka Dieva Vārds ir patiess! Dieva Vārds saka, ka nepietiek tikai atzīt Jēzu Kristu, ir arī paklausībā jādara Viņa prāts, par to daudz teikts Svētajos Rakstos, piem.,

“Tu tici, ka ir viens Dievs, tu dari labi; arī ļaunie gari tic un dreb.
Bet vai tu gribi zināt, tukšais cilvēk, ka ticība bez darbiem ir nedzīva?” /Jēkaba 2:19-20/

Par nožēlu konfesiju, kultūras un tradīciju izveidotie rāmji liek apšaubīt Dieva Vārdu un nepaklausīt Kristum. Vai tiešām ikviens Jēzus Kristus māceklis var uzlikt rokas un dziedināt Jēzus vārdā? Vai patiesi Kristus ar 5 maizēm pabaroja tūkstošus? Vai tiešām ikvienam pasaulē ir jānes Dieva Vārds? Vai tiešām ūdens kristībai ir noteicoša loma mūsu glābšanā? Vai tiešām ūdens kristībās (pagremdēšanā) es saņemu visu grēku piedošanu? Tie ir tikai daži jautājumi, kas rodas, kad ļaujam pasaulei un cilvēkiem ierobežot Dieva Vārdu.

Pionieru skola dod iespēju iet cauri bībeles dažādām tēmām un ieraudzīt, ko tad īsti Dievs ir teicis. Kā Kristus un apustuļi mācību ir nodevuši mums. Ja tu esi gatavs noņemt brilles un rāmjus un iepazīt Dievu pilnīgāk, tad droši mācies.

Visas 24 lekcijas varat apskatīt arī mūsu youtube kontā: TLR Latvia